وبلاگ حجاب و عفاف را چگونه ارزیابی می نمایید؟
(98.56%) 17359
عالی
(1.163%) 205
خیلی خوب
(0.022%) 4
خوب
(0%) 0
متوسط
(0.113%) 20
بد
(0.136%) 24
خیلی بد

تعداد شرکت کنندگان : 17612